Hålogaland Elektro AS
Seljestadveien 53A
9406 Harstad
Man-Fre: 08:00 - 16:00
48 13 80 00

Internkontroll

For å forbygge uhyggelige opplevelser

«31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak»

I følge statistikk utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap) har 40% av brannene i Norge elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i en ordning for internkontroll. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet. Det er også andre goder kan være: rabatt på forsikring, lavere strømforbruk, råd og veiledning fra elektrikeren.

Dette sier loven om internkontroll:

§121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.

Send oss en forespørsel

Ta kontakt direkte og send oss en utforpliktende forespørsel.

Fyll ut skjema »
Næring »

Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette.

Privat »

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg