Til hovedinnhold

Din varmepumpe er forsikret i 5 år

Vi gir deg trygghet for deg og din varmepumpe med varmepumpeforsikring i 5 år, og med mulighet for forlengelse i ytterligere 9 år.

Ved skade forårsaket av storm, snøstorm, lyn, snøskred og jordskred, kommer du som kunde til å få erstatning for egenandelen som hus- og innboforsikring ikke dekker. Ved forlengelse av forsikring etter 5 år vil også maskinskade dekkes.

Dine fordeler:

  • Du får en trygghet ingen andre i markedet kan tilby

  • De første 5 årene er din varmepumpe forsikret mot uforutsette skader som følge av lynnedslag, storm, snøskred og jordskred som ikke er dekket av reklamasjon eller garanti

  • Du får mulighet til å forlenge forsikringen i ytterligere 9 år (5 + 9 år)

  • Godtar du tilbudet og fortsetter forsikringen, er du forsikret mot alle maskinfeil, i tillegg til skader forårsaket av nevnte naturforhold

  • Du får en trygghet som står i stil til forventet levetid

  • Ved bruk av innboforsikring dekkes hele egenandel og eventuelt aldersfradrag av denne forsikringen

Hva må du gjøre for å få forsikring av din varmepumpe?

Ingenting.

Vi har allerede betalt forsikringen for 5 år og registrerer forsikringen for deg. Du mottar et forsikringsbevis i posten kort tid etter montering med informasjon om din forsikring. Da vil du også få tilbud om å fortsette forsikringen. Den forlenges med 1 år av gangen.

Bestill befaring eller installasjon av varmepumpe

Bestill elektriker