Til hovedinnhold

Service på varmepumpen

Vi utfører service på alle luft-til-luft varmepumper.

I tillegg til å rengjøre filtrene i innedelen annen hver uke, er det anbefalt å utføre en grundigere service hvert 2. år. Det kan være spesielt gunstig i løpet av de første fem årene, da eventuelle feil dekkes av reklamasjon - i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Kjøper du varmepumpe fra oss slipper du å følge med på dette, vi kontakter deg når det nærmer seg tid for service.

Hvorfor bør du ha service av varmepumpen

Etter tid samler det seg støv i varmepumpen. Om den ikke blir rengjort regelmessig vil den etter hvert måtte bruke mer energi for å avgi varme. Dette kan føre til økt strømforbruk, lavere effekt, mer støy og i verste fall redusert levetid på pumpen. Det kan også oppstå uønsket lukt fra pumpen.

Hva inngår i servicen?

  • Når vi utfører service blir både inne- og utedelen rengjort

  • Det blir også utført kontroll av anlegget for å sikre at pumpen fungerer som den skal

  • Etter behov kan vi også bytte filter mot et tillegg i prisen

Fordeler med en grundig service er:

  • Avdekker eventuelle feil i garantiperioden.

  • Forlenget levetid.

  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk).

  • Mindre støy fra maskinen.

  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen

Bestill befaring eller installasjon av varmepumpe

Bestill elektriker