Til hovedinnhold
EL-PROFFEN-elektriker skrur i et sikringsskap. Foto.

Internkontroll

For å forbygge uhyggelige opplevelser er det viktig at vi tar en internkontroll.

"31 prosent av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak".

I følge statistikk utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap) har 40% av brannene i Norge elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i en ordning for internkontroll. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet. Det er også andre goder kan være: rabatt på forsikring, lavere strømforbruk, råd og veiledning fra elektrikeren.

Dette sier loven om internkontroll:

Paragraf 121: Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand

Ifølge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Viktigheten av rutiner for internkontroll

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang.

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen

  • lang erfaring med slike rutiner

  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere

  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift

  • Vi kan med vår fagkunnskap og «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget

Bestill internkontroll eller befaring

Bestill elektriker