Til hovedinnhold

Internkontroll for privatkunde

Du som privatkunde ønsker kanskje å vite hva som skjer under en internkontroll hjemme hos deg.

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca. 30 – 60 min.

Bestill internkontroll eller befaring

Bestill elektriker